Producenci
Reklamacje i zwroty

Polityka reklamacji i zwrotów w sklepie wyjątkowo erotycznym fierte.pl

Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary wolne od wad.

2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Vanité (fierté.pl) Pl. Kościuszki 11, 95-050 Konstantynów Łódzki lub na adres e-mail: reklamacje@fierte.pl.

3. W treści reklamacji należy wskazać dane Klienta, numer zamówienia oraz wady towaru stanowiące podstawę reklamacji.

4. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.

Zwroty

5. Klientowi, będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez wskazania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem sytuacji omówionej w punkcie Regulaminu.

6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę.

7. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 827), jednak nie jest to obowiązkowe.

8. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w terminie określonym w ust. 1 o odstąpieniu od umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia.

9. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą (decydująca jest wówczas data stempla pocztowego) lub pocztą e-mail.

W przypadku wątpliwości lub pytań zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem e-Sklepu wyjątkowo erotycznego fierte.pl lub do bezpośredniego kontaktu: reklamacje@fierte.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl